Welkom bij Alicia Benefits, freelancer!

Als freelancer wil je het liefst bezig zijn met waar jij goed in bent: ondernemen. Daarbij besteed je het liefst zo min mogelijk tijd aan het regelen van alles daar omheen: verzekeringen, juridische kwesties... Bij Alicia Benefits zijn deze zorgen verleden tijd.

Via Alicia Benefits zijn al deze zaken zo geregeld. Passend en flexibel voor jouw opdrachten. Net als jij zelf.

Met Alicia Benefits weet jij zeker dat jouw professionele verzekeringen goed, passend en flexibel zijn.

Via Alicia Benefits, heb jij deze verzekeringen goed op orde:

Waarom je bij Alicia Benefits goed zit

We zijn helemaal gericht op professionals en freelancers: wij weten welke benefits jouw leven makkelijker maken, en werken er dagelijks aan om ons aanbod voor jou te verbreden.

We combineren jarenlange verzekeringservaring en kennis van technologie zodat onze producten altijd passend, slim en flexibel zijn.

We begrijpen het gemak van snelheid online, maar soms is iemand spreken toch fijner dan mailen of chatten. Wij staan online en telefonisch klaar voor al jouw vragen.

We zijn er om jou te helpen. Heb je schade? Dan gaan we dit zo snel mogelijk regelen, zodat jij weer verder kunt.